mapa strony   |   kontakt   | rozmiar czcionki: A A A


Strona główna

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
ul. mjr Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" 7
22-500 Hrubieszów
NIP 919-12-41-600,  REGON: 000322991

GODZINY PRACY SĄDU
poniedziałek od 7.30 do 18.00
wtorek od 7.30 do 15.30
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.30


I Wydział Cywilny - tel./fax (84) 696-24-73

II Wydział Karny - tel/fax (84) 696-23-86

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - tel/fax (84) 696-20-09

V Wydział Ksiąg Wieczystych - tel./fax (84) 696-32-81

Oddział Administracyjny - tel./fax (84) 696-40-42

Księgowość - tel./fax (84) 696-20-08

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych - tel/fax (84) 697-16-34

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich - tel. (0-84) 696-20-22


Interesanci przyjmowani są w sekretariatach sądowych
w poniedziałki w godzinach 7:30 - 18:00
od wtorku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Godziny pracy kasy
od poniedziałku do piątku w godzinach
od godz. 8.00 do godz. 13.30

Biuro podawcze
od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30

Jednostki nadrzędne:
Sąd Okręgowy w Zamościu www.zamosc.so.gov.pl  
Sąd Apelacyjny w Lublinie www.lublin.sa.gov.pl  
Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - P

02.10.2014, 10:01

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC


Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl  w zakładce:
Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl .

Wykaz organizacji, które korzystają z dotacji Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem znajdujące się w Zamościu i w Lublinie:

Z a m o ś ć:
Filia Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Zamościu
ul. Partyzantów 57;
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00; tel. 887219361/ 783510310

L u b l i n:
1) Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides”
tel. 783510310
2) Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 19:00; tel. 81 5343887

Pokrzywdzeni_pomoc(.pdf)

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Barbara Śliwa
Dokument z dnia: 03.07.2009
Dokument oglądany razy: 108 700
Opublikował: Barbara Śliwa
Publikacja dnia: 10.09.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 



bip.gov.pl


Europejski atlas sądowy do spraw cywilnych


e-sad


eKW

<a href="http://www.niebieskalinia.info/" _fcksavedurl="http://www.niebieskalinia.info/" _fcksavedurl="http://www.niebieskalinia.info/" target="_blank"><a&g t;www.niebieskalinia.info/</a></a&g t;


Valid XHTML 1.0 Transitional