Konta bankowe

Wpłat opłat sądowych oraz kosztów sądowych należy dokonywać na podane poniżej konto:

Grzywny, opłaty sądowe, koszty sądowe, wpisy i opłaty w księgach wieczystych
NBP O/O Lublin - 78 1010 1339 0134 4622 3100 0000

Konto sum na zlecenie (zaliczki)

Bank Gospodarstwa Krajowego - 92 1130 1206 0028 9158 8520 0006
(zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia)

UWAGA

Od 1 stycznia 2015r. obowiązywać będą nowe rachunki sum depozytowych dla Sądu Rejonowego w Hrubieszowie (zaznaczone poniżej na czerwono)

28 1130 1017 0021 1002 7690 0004
rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych i zabezpieczeń majątkowych w PLN)

98 1130 1017 0021 1002 7690 0005
rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych i zabezpieczeń majątkowych w USD)

82 1130 1017 0021 1002 7690 0002
rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych i zabezpieczeń majątkowych w EUR)

12 1130 1017 0021 1002 7690 0001
rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych i zabezpieczeń majątkowych w CHF)

55 1130 1017 0021 1002 7690 0003
rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych i zabezpieczeń majątkowych w GBP)

Wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonać w placówkach Banku PKO SA na nr:

47 1240 6957 0111 0000 0000 0957 - PLN

91 1240 6957 0787 0000 0000 0218 – USD

17 1240 6957 0978 0000 0000 0245 - EUR

28 1240 6957 0797 0000 0000 0173 – CHF

66 1240 6957 0789 0000 0000 0180 - GBP

Przy wpłatach na konto w tytułach należności należy wpisywać:

- sygnaturę sprawy oraz Wydział którego dotyczy wpłata;
- imię i nazwisko wpłacającego/nazwa firmy

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-31
Publikacja w dniu:
2017-03-31
Opis zmiany:
b/d